Telekom Shop Kiel

Herzog-Friedrich-Str. 30 Sophienhof, EKZ ( Germany )

Phone: 0800 33 03000

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
SaturdayClosed
SundayClosed