UVJETI PROMOTIVNE AKCIJE “CAT® ČIZME NA POKLON“

Prodajni partner: Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb, OIB: 81793146560, MB: 1414887

Organizator: Bullitt Mobile Ltd, with its registered office at One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, UK.

Uvjeti promotivne akcije

Sudionici pristaju na ove Uvjete i bilo kakva druga pravila ili upute koje donese Organizator ili Prodajni partner u vezi Promotivne akcije (“Uvjeti”).

Promotivna akcija:

Sudionici koji kupe CAT S61 od Organizatora (ovlaštenog trgovca) u trgovini ili putem interneta između 9. listopada 2019. i 11. studenog 2019. ostvaruju pravo besplatnog dobivanja para čizama CAT Coloroado (“Promotivni artikl”), koji će biti dostavljen izravno sudioniku na njegovu poštansku adresu u Hrvatskoj, prema ovim Uvjetima. Prijave za kupljene uredaje u zadanom razdoblju biti ce otvorene do 22. studenog 2019.

Uvjeti za sudjelovanje:

 1. U promotivnoj akciji imaju pravo sudjelovati svi koji su navršili 18 godina s prebivalištem u Hrvatskoj, osim zaposlenika (i njihove uže obitelji) Organizatora, Prodajnog partnera, njihovih zastupnika ili bilo koje druge tvrtke ili osobe profesionalno povezane s Promotivnom akcijom.

 

 1. Moguć je samo jedan zahtjev po narudžbi. Promotivnu akciju ne može se kombinirati zajedno s drugim popustima ili promotivnim ponudama Organizatora ili Prodajnog partnera.

 

 

Sudjelovanje:

 1. Sudionici trebaju posjetiti web stranicu catphones.com/poklon-cizme/ između 00.01 sati 14. listopada 2019. i 23.59 sati 15. studenog 2019., ispuniti i predati obrazac zahtjeva (što uključuje davanje IMEI broja kupljenog uređaja CAT S61, slanje dokaza o kupnji (račun) na kojem su jasno vidljivi vrijeme i datum kupnje, upisivanje imena Sudionika, broja noge, e-mail adrese te poštanske adrese u Hrvatskoj na koju se dostavlja Promotivni artikl).

 

 1. Promotivni artikli ograničeni su na 100 komada i podložni su dostupnosti do isteka zaliha te će se dodjeljivati prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva. Organizator i/ili Prodajni partner imaju pravo prema vlastitom nahođenju zamijeniti Promotivni artikl zamjenskom promotivnom ponudom jednake ili veće vrijednosti, ako to bude neophodno zbog okolnosti koje su izvan kontrole Organizatora i/ili Prodajnog partnera.

 

 

 1. Organizator će poštom poslati Promotivni artikl u roku od 30 dana od potvrde valjanosti zahtjeva, na adresu u Hrvatskoj koju je Sudionik naveo u obrascu zahtjeva i zahtijevat će se potpisivanje prilikom preuzimanja Promotivnog artikla. Organizator nije odgovoran i neće preuzeti odgovornost za eventualan gubitak Promotivnog artikla tijekom isporuke.

 

 1. Nije moguće umjesto Promotivnog artikla primiti naknadu u novcu, nije ga moguće zamijeniti ili prenijeti na druge osobe.

 

 1. Nepotpune zahtjeve smatrat ćemo nevažećima. Organizator i/ili Prodajni partner nisu odgovorni za gubitak, kašnjenje ili oštećenje podataka do kojih može doći tijekom komunikacije ili predaje zahtjeva.

 

 1. Organizator zadržava pravo povlačenja ili izmjena Promotivne akcije ili ovih Uvjeta, kao i diskvalifikacije zahtjeva za koje procijeni da nisu u skladu s Uvjetima, u bilo kojem trenutku i prema vlastitoj procjeni. Odluka Organizatora i/ili Prodajnog partnera u vezi bilo čega što se tiče Promotivne akcije je konačna i obvezujuća i nećemo se uključivati u nikakvu korespondenciju u vezi odluke.

 

 1. Organizator i Prodajni partner imaju pravo, kada je to neophodno, poduzeti sve razumne korake da se zaštite od prijevare ili nevažećih zahtjeva, uključujući pravo, bez ograničenja, da provedu ili zatraže dodatnu provjeru kao dokaz kupnje, kao i provjeru identiteta, dobi I ostalih bitnih podataka o Sudioniku, imaju pravo odbiti izdavanje Promotivnog artikla ili prekinuti Promotivnu akciju u slučaju prekomjernih prijevara.

 

 1. U punoj mjeri u kojoj to dopušta zakon, Organizator i Prodajni partner ni pod kojim uvjetima neće biti odgovorni ni obvezni nadomijestiti Sudioniku niti će prihvatiti nadomijestiti bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat ili u vezi s Promotivnim artiklom ili ovom Promotivnom akcijom.

 

 

Privatnost I zaštita podataka:

 

 1. Organizator će koristiti samo one osobne podatke koje dobije od Sudionika tijekom prijave za Promotivnu akciju ili zahtjeva za Promotivni artikl, samo zbog provođenja Promotivne akcije I ni u kakve druge svrhe, osim u slučaju da mu Sudionik da dopuštenje. Za Politiku privatnosti Organizatora posjetite https://www.catphones.com/en-gb/legal/privacy-policy/

 

 1. Ako se za bilo koja odredbu unutar Promotivne akcije utvrdi da je nezakonita, nevažeća ili na drugi način neprimjenjiva, tada će se ta odredba maknuti i izbrisati iz Uvjeta, a ostale odredbe će ostati na snazi i u cijelosti važeće.