TERMENI ȘI CONDIȚII PROMOȚIE CAT S61 RUGGED PHONE & BOCANCI CAT:

Promoter: Orange Romania S.A. societate romană avand sediul social în B-dul Lascar Catargiu nr.47-53, Sector 1, Bucuresti, Romania, numar de telefon +4021/203.33.33, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10178/1996, CUI 9010105, avand cod de inregistrare in scopuri de TVA RO9010105, cont bancar RO52INGB0001000115118912 deschis la banca ING Bank

Administrator: Bullitt Mobile Ltd, with its registered office at One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, UK.

Termeni și condiții de promovare

Participanții sunt de acord să respecte Termenii și Condițiile și orice alte reguli sau instrucțiuni

specificate de Promoter sau Administrator cu privire la Promovare („Termenii și condițiile”).

Promovarea:

Participanții care au achiziționat CAT S61 de la Promoter (retailerul calificat) în magazin sau on-line în perioada 19 februarie 2020 – 31 martie 2020 vor fi eligibili să primească, gratuit, o pereche de bocanci CAT Colorado („articolul promoțional”) pentru a fi livrate direct Participantului la adresa lor poștală din România, sub rezerva acestor Termeni și condiții („Promovarea”).

Eligibilitate:

 1. Promoția este deschisă doar rezidenților României cu vârsta de peste 18 ani și exclude angajații (și familiile lor imediate) ale Promotorului, Administratorului, agenților acestora sau oricărei alte companii sau persoane conectate profesional cu Promoția.

 

 1. Este permisă numai o cerere pentru precomandă. Această promoție nu poate fi compensată în combinație cu alte reduceri sau oferte promoționale ale Promotorului sau Administratorului.

 

Introducere:

 

 1. Participanții trebuie să viziteze Bocanci Cadou (pagina web) în sau începând cu data de 19 februarie 2020 ora 00:01 și până la 31 martie 2020 și 23:59, să completeze și să trimită formularul de revendicare a cadoului (inclusiv furnizarea IMEI-ului telefonului CAT S61 achiziționat, încărcând o dovadă a achiziției (bon fiscal) care arată clar ora și data achiziției, introducând numele participantului, dimensiunea pantofului, adresa de e-mail și adresa poștală în România unde se va livra articolul promoțional).

 

 1. Articolele promoționale sunt limitate la 30 de unități și sunt supuse disponibilității, în limita stocului disponibil și vor fi alocate în funcție de primul venit, primul servit. Promotorul și / sau Administratorul își rezervă dreptul de a înlocui Elementul Promoțional cu o ofertă promoțională alternativă, cu valoare echivalentă sau mai mare, dacă circumstanțele care nu sunt sub controlul Promotorului și / sau Administratorului fac necesar acest lucru.

 

 1. Administratorul va expedia articolul promoțional în termen de 30 de zile de la validarea cererii de succes, la adresa din România furnizată de Participant în formularul de revendicare și, articolul promoțional va necesita o semnătură la livrare. Administratorul nu va fi responsabil și nici nu va avea nicio responsabilitate să înlocuiască orice obiecte promoționale pierdute în timpul livrării.

 

 1. Sunt excluse compensațiile pentru articolul promoțional în numerar, schimbul sau transferul acestuia către alte persoane.

 

 1. Revendicările incomplete vor fi considerate nule. Promotorul și / sau Administratorul nu sunt responsabili pentru datele pierdute, întârziate sau deteriorate care apar în timpul oricărei comunicări sau transmiteri de revendicări.

 

 1. Promotorul își rezervă dreptul de a retrage sau modifica Promoția sau acești Termeni și condiții și de a anula revendicările pe care le consideră că nu respectă acești Termeni și condiții în orice moment, la propria discreție. Decizia Promotorului și / sau a Administratorului cu privire la orice aspect al Promoției este finală și obligatorie și nu se va lua în considerare nicio corespondență cu privire la aceasta.

 

 1. Promotorul și administratorul au dreptul, atunci când este necesar, să întreprindă toate acțiunile care sunt rezonabile să se protejeze împotriva cererilor frauduloase sau invalide, inclusiv, fără limitare, să genereze sau să necesite verificări suplimentare privind dovada achiziției, identitatea, vârsta și alte detalii relevante ale unui participant, să refuze expedierea articolului promoțional sau să înceteze Promoția din cauza unei fraude excesive.

 

 1. În măsura maximă permisă de lege, Promotorul și Administratorul nu vor fi în niciun caz responsabili sau răspunzători de a compensa Participantul sau de a accepta orice răspundere pentru orice pierdere sau pagubă care rezultă din rezultatul sau în legătură cu Articolul Promoțional sau cu această Promoție.

 

Confidențialitate și protecția datelor:

 

 1. Administratorul va folosi datele personale furnizate de Participant atunci când va intra în Promoție sau va solicita Obiectul promoțional pentru administrarea Promoției și fără alt scop, cu excepția cazului în care Participantul și-a dat acordul. Accesați pentru Politica de Confidențialitate a Administratorului.

 

 1. În cazul în care oricare dintre clauzele din cadrul Promoției ar trebui să fie considerată ilegală, invalidă sau neaplicabilă, atunci această clauză va fi anulată și eliminată din acești Termeni și condiții, iar clauzele rămase vor supraviețui și vor rămâne în vigoare și își vor produce efectul.