POGOJI PROMOCIJSKE AKCIJE “CAT® ČEVLJI ZA DARILO“ 

Prodajni partner: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, SI-1000 Ljubljana, matična številka: 5014018000, davčna številka: SI 98511734.

Organizator: Bullitt Mobile Ltd, z registriranim naslovom: One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, Združeno kraljestvo.

Pogoji promocijske akcije

Udeleženci se strinjajo s Pogoji in vsemi drugimi pravili ali navodili, ki jih v zvezi s promocijsko akcijo (“Pogoji”) izda organizator ali prodajni partner.

Promocijska akcija:

Udeleženci, ki med 13. decembrom 2019 in 30. januarjem 2020 kupijo telefon CAT S61 od prodajnega partnerja organizatorja (pooblaščenega prodajalca) v trgovini ali preko interneta, lahko prejmejo brezplačen par čevljev CAT Coloroado (“promocijski izdelek”), ki ga bodo neposredno dostavili udeležencu na njegov poštni naslov v Sloveniji v skladu s temi pogoji. Prijave za kupljene naprave v danem roku bodo odprte do 7. februarja 2020.

Pogoji za sodelovanje:

 1. V promociji lahko sodelujejo vsi, ki so stari 18 let in prebivajo v Sloveniji, razen zaposlenih (in njihovi ožji družinski člani) organizatorja, prodajnega partnerja, njihovih agentov, promotorjev ali katerega koli drugega podjetja ali osebe, ki je s promocijo strokovno povezana.
 1. Možna je samo ena zahteva po promocijskem izdelku na kupljen aparat CAT S61. Promocijske akcije ni mogoče kombinirati z drugimi popusti ali promocijskimi ponudbami organizatorja ali prodajnega partnerja.

Sodelovanje:

 1.  Udeleženci  morajo obiskati spletno stran  catphones.com/darilo-cevlji med 00.01 uro 16. decembra 2019 in do ure 23:59 dne 20. januarja 2020, izpolniti in predložiti obrazec za zahtevo (ki vključuje predložitev IMEI številke kupljenega telefona CAT S61 in predložiti morate dokazilo o nakupu (račun ali dobavnica), na katerem sta jasno razvidni čas in datum nakupa, vnesti je potrebno še ime in priimek udeleženca, številko čevljev, e-poštni naslov in poštni naslov v Sloveniji, na katerega se dostavi promocijski izdelek).
 1. Promocijski izdelki so omejeni na 100 kosov in so na voljo, dokler ne poide omenjena zaloga  in se bodo pošiljali po vrstnem redu prejetja izpolnjenega obrazca. Organizator in / ali prodajni partner imata pravico po lastni presoji zamenjati promocijski izdelek z nadomestno promocijsko ponudbo enake ali večje vrednosti, če je to potrebno zaradi okoliščin, na katere organizator in / ali prodajni partner nima nadzora.

 

 1. Organizator bo promocijski izdelek poslal po pošti v roku 30 dni od potrditve veljavnosti zahteve, na naslov v Sloveniji, ki ga je navedel udeleženec v prijavnici. Pri prevzemu promocijskega izdelka se bo prejemnik moral podpisati in s tem potrdi prejem promocijskega izdelka. Organizator ne odgovarja in ne bo prevzel odgovornosti za kakršno koli izgubo promocijskega izdelka med dostavo.

 

 1. Namesto promocijskega izdelka ni mogoče prejeti denarnega nadomestila in izdelka ni mogoče zamenjati ali prenesti na druge osebe.
 1. Nepopolne prijave (izpolnjen obrazec za zahtevo) bodo obravnavane kot neveljavne. Organizator in / ali prodajni partner ne odgovarjata za izgubo, zamudo ali poškodbo informacij, ki se lahko pojavijo med komunikacijo ali oddajo obrazca za zahtevo.
 1. Organizator si pridržuje pravico, da kadar koli in po lastni presoji prekliče ali spremeni promocijsko akcijo ali te pogoje, ravno tako lahko tudi diskvalificira (izloči) prijave, za katere meni, da niso v skladu s pogoji promocijske akcije. Odločitev Organizatorja in / ali prodajnega partnerja glede vsega, kar je povezano s promocijsko akcijo, je dokončna in zavezujoča, zato v zvezi s to odločitvijo ne bomo sodelovali pri kakršni koli korespondenci.
 1. Organizator in prodajni partner imata pravico,  če je potrebno, sprejeti vse razumne ukrepe za zaščito pred goljufijami ali neveljavnimi zahtevki, vključno s pravico, da brez omejitev izvedejo ali zahtevajo dodatno preverjanje kot dokaz o nakupu, pa tudi identiteto, starost in druge ustrezne podatke o udeležencu in imata pravico zavrniti izdajo promocijskega izdelka ali preklicati promocijsko akcijo v primeru prevelike prevare.
 1. V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, organizator in prodajni partner v nobenem primeru ne bosta dolžna udeležencem nadomestiti ali sprejeti nadomestila za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi ali v povezavi s promocijskim izdelkom ali to promocijsko akcijo.

Zasebnost in zaščita podatkov:

 1. Organizator bo osebne podatke, ki jih prejme od udeleženca pri prijavi obrazca za promocijsko akcijo oziroma pri zahtevi za promocijski izdelek, uporabil le za namene izvedbe promocijske akcije in v nobene druge namene, razen če mu udeleženec to dovoli. Za pravilnik o zasebnosti organizatorja obiščite spletno stran: pravilnik-o-zasebnosti
 1. Če se ugotovi, da je katera koli določba v promocijski akciji nezakonita, neveljavna ali kako drugače neprimerna, se bo ta določba odstranila in izbrisala iz pogojev promocijske akcije, ostale določbe pa bodo ostale v polni veljavi.