ALS IK MIJN CAT®-TELEFOON AAN IEMAND ANDERS OVERDRAAG, WORDT DE UITGEBREIDE GARANTIE DAN MET DE TELEFOON OVERGEDRAGEN?

Ja, de uitgebreide garantie kan worden overgedragen, mits het team van Cat Phones hier tijdig schriftelijk van op de hoogte wordt gesteld, met de namen van de huidige en nieuwe eigenaren, de aankoopdatum, het model, de versie en het IMEI-nummer van de telefoon. Een dergelijke kennisgeving moet worden verzonden naar: support@catphones.com.

MORE STORIES