VALT MIJN ACCESSOIRE ONDER DE UITGEBREIDE GARANTIE?

De uitgebreide garantie is niet geldig voor accessoires van de Cat®-telefoon. De garantie op accessoires van de Cat-telefoon vervalt na 6 maanden, zoals gemeld in de Verklaring Beperkte Garantie .

MORE STORIES