Uitgebreide garantie – Algemene voorwaarden

Belangrijke kennisgeving: Lees de volgende voorwaarden nauwkeurig. Dekking uitgebreide garantie

 • De Algemene voorwaarden van de uitgebreide garantie (‘voorwaarden’) geven de volledige voorwaarden tussen u (‘u’ of ‘uw’) en Bullitt Mobile Limited (‘Bullitt’ of ‘ons of onze’ of ‘wij’) voor de mobiele apparaten van Cat (‘producten’) zoals gespecificeerd in uw factuur of bestelbevestiging.
 • Dit is een aanvulling op de verklaring beperkte garantie die is geleverd voor de producten waarvoor de uitgebreide garantie is aangeschaft.
 • De uitgebreide garantie is beschikbaar in het land waarin u het product hebt aangeschaft.
 • De uitgebreide garantie is alleen beschikbaar voor het mobiele apparaat van Cat dat op de factuur staat op het moment waarop u de uitgebreide garantie hebt aangeschaft.

PRODUCT Het product dat onder de dekking valt is een apparaat van Cat Phones zoals aangegeven op uw factuur of aankoopbewijs.  Niet alle producten komen in aanmerking voor de uitgebreide garantie. WAT VALT ONDER DE UITGEBREIDE GARANTIE? De uitgebreide garantie heeft dezelfde dekking als de beperkte garantie. Tijdens de periode van de uitgebreide garantie zal Bullitt Mobile of een goedgekeurde agent hiervan, naar eigen goeddunken, zonder kosten, het product repareren of vervangen bij operationele fouten die de functionaliteit van het product beïnvloeden onder normale omstandigheden.   Bullitt Mobile zal het gerepareerde product of het met een ander product met soortgelijke functionaliteit vervangen product in goede werkende staat naar de klant terugzenden. Alle defecte onderdelen of componenten die zijn vervangen, worden eigendom van Bullitt. Beschikbaarheid en reactietijden van de uitgebreide garantie kunnen verschillen van land tot land en kunnen onderhevig zijn aan een registratie-eis in het land van aankoop.   WAT VALT NIET ONDER DE GARANTIE?

 • het product is anders gebruikt dan volgens de gebruikershandleiding waardoor corrosie of oxidatie is ontstaan door blootstelling aan vocht, damp of extreme thermische of omgevingsomstandigheden of
 • fysieke schade aan het oppervlakte van het product, inclusief, maar niet beperkt tot, krassen of barsten in het scherm of de cameralens;
 • de batterij is kortgesloten of de verzegeling van het batterij-omhulsel of de cellen is verbroken of vertoont tekenen van manipulatie;
 • het productserienummer, het IMEI-nummer, waterindicator of garantiezegel zijn verwijderd, uitgewist, gewijzigd, beschadigd of onleesbaar;
 • het gebrek is veroorzaakt door het gebruik van accessoires van derden;
 • aantasting van het product door normale slijtage en gebruik;
 • ongeautoriseerde aanpassingen of verbindingen, ongeautoriseerd openen of repareren, reparatie door gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen;
 • het gebrek is veroorzaakt door een gebrekkige werking van het mobiele netwerk of een ander systeem; of
 • de productsoftware moet worden geüpgraded als gevolg van veranderingen in de parameters van het mobiele netwerk; of
 • prestatieproblemen of incompatibiliteit veroorzaakt door het wijzigen van de registerinstellingen, aanpassingen van de besturingssoftware, inclusief zonder beperkt te zijn tot rooting van het apparaat of downloaden van applicaties van derden; of
 • ongelukken, natuurkrachten of andere acties die buiten de redelijke controle van Bullitt Mobile liggen, tenzij het gebrek direct is veroorzaakt door gebreken in materialen of afwerking.
 • Diefstal, verlies of brandschade.
 • Accessoires (of deze nu tegelijk met het product of afzonderlijk van het product zijn aangeschaft).

GARANTIEPERIODE De periode van de uitgebreide garantie gaat in nadat de beperkte garantie van de fabrikant verloopt en is geldig gedurende één jaar. ANNULERING De uitgebreide garantie kan op elk gewenst moment worden geannuleerd, voor welke reden dan ook. Wanneer de uitgebreide garantie binnen veertien (14) dagen na de aankoopdatum wordt geannuleerd, ontvangt u het volledige aankoopbedrag van de uitgebreide garantie terug. Indien u de uitgebreide garantie na deze periode annuleert, wordt er niets terugbetaald. GARANTIECLAIM Nadat uw claim wordt goedgekeurd door Bullitt, zullen wij, naar eigen goeddunken, uw product repareren met nieuwe of gereviseerde onderdelen of uw product vervangen met een nieuw of gereviseerd product met vergelijkbare specificaties. Het besluit tot reparatie of vervanging is naar eigen goeddunken van Bullitt. Indien uw product moet worden gerepareerd, wordt deze service uitgevoerd door een goedgekeurd servicecentrum. GARANTIE DEZE GARANTIE IS UW EXCLUSIEVE GARANTIE EN VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SERVICES INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT DE VOLLEDIGE GARANTIE VAN BULLITT. IN GEEN GEVAL ZAL BULLITT AANSPRAKELIJK ZIJN ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE VOOR VERLIES VAN WINST, VERWACHTE BESPARINGEN, GEGEVENS OF GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF GEASSOCIEERDE APPARATUUR OF INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSVERLIEZEN OF -SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK IN ZOVERRE DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE WETTELIJK KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN. IN IEDER GEVAL ZAL DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN BULLITT EN ZIJN LEVERANCIERS ONDER ENIGE BEPALING VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE WORDEN BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DAADWERKELIJK VOOR HET PRODUCT IS BETAALD. BULLITT SLUIT GEEN AANSPRAKELIJKHEID UIT NOCH BEPERKT DEZE VOOR PERSOONLIJK LETSEL EN OVERLIJDEN DAT HET GEVOLG IS VAN ZIJN EIGEN NALATIGHEID, VOOR GEBREKEN IN HET PRODUCT ALS GEVOLG VAN ZIJN NALATIGHEID OF DIE VAN DE FABRIKANT. DE WETTEN VAN BEPAALDE LANDEN KUNNEN STELLEN DAT DE FABRIKANT ASPECTEN VAN ZIJN AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DE CONSUMENT NIET MAG UITSLUITEN OF BEPERKEN. WAAR DIT HET GEVAL IS, ZULLEN DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE BEPERKTE GARANTIE NIET VAN TOEPASSING ZIJN. ALGEMEEN Bullitt mag informatie over de transactie en contactinformatie (inclusief naam, telefoonnummers, adres, e-mailadres) verwerken, opslaan en gebruiken om uw transactie te verwerken en hieraan te voldoen. We mogen ook contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van herroepingen van producten, veiligheidsproblemen of service-opties. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. Niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan de wettelijke rechten van consumenten die niet kunnen beperkt of ontheven per contract.